Registration for Nov. 3-4 Parent-Teacher Conferences Is Open

District logo

NOTE: Scroll down this page for Spanish and Polish translations of this information, or use these links for quick access:


We're excited to bring a streamlined scheduling system for parent-teacher conferences!

It is an application that lives inside PowerSchool, so you can use your same login information to schedule conferences.

If you do not have access to PowerSchool, please reach out to your student's building secretary and they will be happy to assist. 

Registration for conferences opened on Friday, Oct. 22, at 1 p.m. We have put together written instructions as well as a Parent University video outlining the steps you should take to register. It's very simple and can be done in just a few clicks. 

Please check out our Parent University video HERE.

To access our written instructions, please click HERE.


Information in Spanish


¡Hola familias de EPCUSD401!

¡Estamos emocionados de traer un sistema de programación optimizado para las conferencias de padres y maestros! Es una aplicación que se encuentra dentro de Powerschool, por lo que puede usar su misma información de inicio de sesión para programar conferencias. Si no tiene acceso a Powerschool, comuníquese con la secretaria del edificio de su estudiante y ellos estarán encantados de ayudarle.

Las inscripciones para las conferencias se abrirán el viernes 22 de octubre a las 1 pm. Hemos reunido instrucciones escritas, así como un video de la Universidad para Padres que describe los pasos que debe seguir para registrarse. Es muy simple y se puede hacer con unos pocos clics.

Vea nuestro video de la Universidad de Padres AQUÍ.

Para acceder a nuestras instrucciones escritas, haga clic AQUÍ.


Information in Polish


Witamy rodziny z EPCUSD401!

Jesteśmy zadowoleni z faktu ,że możemy wprowadzić usprawniony system planowania konferencji dla rodziców i nauczycieli. Jest to aplikacja, która zawarta jest w programie Powerschool, mogą więc Państwo użyć tych samych danych do logowania, aby zaplanować konferencje. Jeśli nie macie dostępu do Powerschool, proszę skontaktować się z sekretariatem szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko, gdzie chętnie udzielona zostanie pomoc.

Rejestracja na konferencję będzie udostępniona od piątku, 22 października od godziny 1 w południe. Przygotowaliśmy pisemne instrukcje, które są równie przydatne, jak film wideo z Uniwersytetu dla Rodziców, przedstawiający kroki, które należy podjąć ,aby się zarejestrować. Jest to bardzo proste i można to zrobić za pomocą kilku kliknięć. 

Proszę sprawdzić film z naszego Uniwersytet dla Rodziców klikając tutaj.

Aby uzyskać dostęp do naszych pisemnych instrukcji, kliknij tutaj.


Back to John Mills News & Announcements